Konkursy międzyszkolne – Czytelniczo-Plastyczny

II Międzyszkolny Konkurs
Czytelniczo-Plastyczny
„Lubię baśnie Hansa Christiana Andersena”
( kl. II-III)

Międzyszkolny konkurs odbędzie się : 04.04.2018 r., godzina 15.00.
Czas pracy 60 minut.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 36-38 , tel. (71) 798 68 43.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Cele konkursu:

  • rozbudzanie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą;
  • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
  • doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie i piśmie;
  • kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi;
  • kształcenie umiejętności współdziałania w zespole;
  • doskonalenie umiejętności manualnych i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
  • propagowanie różnych metod i technik plastycznych, jako środka wypowiedzi własnej;
  • sprawdzenie stopnia znajomości wybranych baśni H. Ch. Andersena.

Szczegóły w załączniku:

Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają telefonicznie oraz elektronicznie:

Renata Stańczak(nauczyciel-bibliotekarz)
Tel: 691-527-274
E-mail: renatastanczk64@wp.pl

Magdalena Pluta ( świetlica)
Tel: 781-730-529
E-mail: magda.pluta@interia.pl