REKRUTACJA DO KLAS WSTĘPNYCH DLA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego we Wrocławiu rozpoczyna rekrutację do trzech klas wstępnych na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów z zagranicy.

Rekrutacja dotyczy:
1. Klasy wstępnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach 1 – 3.
2. Klasy wstępnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach 4 – 6.
3.Klasy wstępnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach 7 – 8.

Uczniowie we wszystkich klasach wstępnych realizują podstawę programową klasy, do której uczęszczają, oraz intensywnie uczą się języka polskiego – mają 5 dodatkowych godzin tygodniowo języka polskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.