Projekt „Wiosenne spotkania z tańcem i melodią”

Dnia 8 kwietnia rozpoczynamy cykl 10 zajęć muzycznych dla dzieci w wieku 7-11 lat, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu.

Zajęcia w całości poświęcone będą twórczej aktywności muzycznej i tanecznej dziecka. Spotkania będą realizowane we wtorki w Szkole Podstawowej nr 2 we Wrocławiu

Zajęcia są ciekawą propozycją wszechstronnego rozwoju i rozwijania zainteresowań.  Spotkania będą łączyć w sobie elementy tańca ludowego i tańców integracyjnych oraz ułatwią uczestnikom projektu kontakty z abstrakcyjną sztuką dźwięków. Na zajęciach dzieci zapoznają się z treścią piosenek, określą ich charakter i nastrój, poznają linię melodyczną utworów. Podejmą wspólny i solowy śpiew, będą doskonaliły wyczucie rytmu, swobodnie wykonywały poszczególne elementy rytmiczno – ruchowe, co z kolei umożliwi łatwiejsze opanowanie prostych kroków np. do tańców ludowych.

Harmonogram: wtorki (09. 04, 16. 04, 23. 04, 30. 04, 07. 05, 14. 05, 21. 05, 28. 05, 11. 06, 18. 06), godz.13. 35 – 14. 20 w sali 38 SP2 we Wrocławiu.


Zadanie finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.

www. wroclaw.pl

Realizacja zadania publicznego dla NGO zgodnie z art. 19a ust.5 ustawy z dn.24. 04. 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm)