Samorząd Uczniowski – Liga klas

Zasady Ligi Klas rok szkolny 2016/2017

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 2.
 2. Każda klasa 4-6 uczestniczy w konkursie.
 3. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu.
 4. W skład jury wchodzą członkowie Zarządu SU, opiekun SU oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2.
 5. Każda klasa otrzymuje ustalone przez regulamin punkty za:
  – Średnią ocen semestralną
  – Średnią ocenę z zachowania
  – Systematyczne uczestnictwo trójek klasowych w zebraniach Samorządu Uczniowskiego
  – Uczestnictwo w  konkursach szkolnych
  – Udział w kiermaszu świątecznym
  – Aktywność społeczną, długoterminową ( akcje charytatywne  np. Kochaj czworonogi ,Opatrunek na ratunek , zbiórka surowców selektywnych- plastikowe zakrętki itp. ).
  – Kandydowanie w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego
  – Ocenę nauczycieli poszczególnych przedmiotów dot. zachowania oraz postępów w nauce
  – Akcje i konkursy na bieżąco proponowane przez SU oraz nauczycieli
 6. Jury przedstawi wyniki na gazetce ściennej SU, stronie internetowej szkoły.
 7. Końcową klasyfikację konkursu ogłasza jury po podliczeniu wszystkich  etapów w drugim semestrze.
 8. Konkurs trwa od września 2016r. do czerwca 2017r.
 9. Przewidywane nagrody za poszczególne miejsca:
  I miejsce:
  – nagroda główna – nagroda finansowa na wspólne wyjście klasowe lub zorganizowanie imprezy klasowej
  – dyplom i tytuł SUPERKLASY
  – darmowy udział w dyskotece szkolnej;
  – pamiątkowe zdjęcie klasowe;
  – prestiż 🙂
  II miejsce:
  – darmowy udział w dyskotece szkolnej;
  – dzień bez pytania (wybrany przez klasę i zgłoszony opiekunowi SU tydzień wcześniej)
  – pamiątkowe zdjęcie klasowe;
  – pamiątkowy dyplom;
  III miejsce:
  – Dzień bez pytania (wybrany przez klasę i zgłoszony opiekunowi SU tydzień wcześniej
  – pamiątkowe zdjęcie klasowe;
  – pamiątkowy dyplom;
 10. O zmianach i korektach wynikających z dodatkowych akcji, konkursów i działań klasy będą informowane na bieżąco w ciągu roku szkolnego na stronie www, na gazetce szkolnej SU, na zebraniach Samorządu i trójek klasowych oraz w ogłoszeniach ustnych.

Aneks do regulaminu Ligi Klas 2016/17

Każda klasa ma możliwość zorganizowania dużej imprezy szkolnej angażującej wszystkie klasy 4-6, po wcześniejszym zgłoszeniu i zaakceptowaniu przez Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcję SP2.  Pomysł należy zgłosić Samorządowi przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Członkowie SU chętnie pomogą i wesprą  klasę w przygotowaniu imprezy.

W pierwszym semestrze takie imprezy zorganizowała klasa 6a (Halloween) oraz klasa 4a ( Dzień Życzliwości). Jest to nowa kategoria punktowana w konkursie Liga Klas. Ocenia podlegała będzie każda klasa 4-6, mając możliwość zdobycia punktów od 0 do 6. Zapraszamy i życzymy wspaniałych pomysłów.