Projekty

Współpraca z przedszkolami

Założenia:

Założeniem tego projektu jest nawiązanie współpracy szkoły z najbliższymi przedszkolami. Współpraca między placówkami ma na celu rozwijanie integracji społecznej dziecka od przedszkola do pełnej formy edukacji szkolnej. Realizując projekt chcemy zapoznać dzieci przedszkolne ze środowiskiem szkolnym.

Większość przedszkolaków już od nowego roku szkolnego wejdzie w progi klasy szkolnej. Naszym zadaniem jest  zminimalizować strach i zlikwidować lęk przed nowym miejscem jakim będzie szkolna ława.

Chcemy w przyjaznej atmosferze spędzić z dziećmi odrobinę czasu i zaprezentować kilka podejmowanych i realizowanych przez szkołę działań.

Cele:

  • nawiązanie współpracy z przedszkolami
  • zaprezentowanie środowiska szkolnego dzieciom przedszkolnym
  • stworzenie przyjaznej atmosfery ułatwiającej dzieciom przejście z grupy przedszkolnej do klasy szkolnej
  • budzenie wrażliwości artystycznej i wyobraźni u dzieci przedszkolnych
  • stymulowanie rozwoju psychospołecznego dzieci
  • zachęcanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych
  • ukazanie ciekawych form spędzania czasu wolnego