RODO

Administrator danych:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego we Wrocławiu

ul. Komuny Paryskiej 36-38, 50-4514 Wrocław

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Tomasz Grzybowski

inspektor@coreconsulting.pl

501 083 482

ul.Wyłom 16, 61-671 Poznań