Bezpieczeństwo

Bezpieczna szkoła

 

PRZEMOC I AGRESJA – WIADOMOŚCI OGÓLNE

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży stają się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Przyczyny to kryzys wartości i upadek autorytetów, brutalne treści lansowane w mediach, brak zainteresowania dziećmi ze strony rodziców, patologia w rodzinach, bieda, nieumiejętność zagospodarowania wolnego czasu oraz niewydolność placówek dydaktyczno – wychowawczych.

Zachowanie agresywne jest pewną formą ataku skierowaną przeciw osobom czy rzeczom. Przemoc jest to zachowanie z wykorzystaniem nierównowagi sił, agresywne, w wyniku, czego inne osoby ponoszą uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Postawa ta zmusza drugiego człowieka, wbrew jego woli do zmiany zachowania, weryfikacji systemu wartości czy poglądów. Cechą charakterystyczną przemocy jest tendencja do powtarzania. Często jest ona wołaniem o pomoc w sytuacji nie radzenia sobie z problemami czy własnymi emocjami. Dlatego niezwykle ważna jest umiejętność wyrażania tzw. emocji negatywnych tj. agresji i wybuchów złości. Napięcie wewnętrzne musi być rozładowane, ważne, aby było to zrobione w odpowiedni sposób i tej umiejętności należy uczniów nauczyć.  Bez względu na to, co zrobiła ofiara, za przemoc odpowiada sprawca.


BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW SP 2

We wrześniu 2015 został opracowany plan działań zapewniających bezpieczeństwo uczniów SP 2. Jego realizacja dotyczy wszystkich nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Osoba odpowiedzialna: Beata Bryś.


SP 2 – BEZPIECZNĄ SZKOŁĄ

Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu jest szkołą bezpieczną. Posiada 11 certyfikatówpotwierdzających ten stan: Szkoła przyjazna uczniom – 2003, 2005, 2007; Szkoła bez przemocy – 2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012; Szkoła dbająca o bezpieczeństwo 2006-2009, 2010-2013 –dwukrotnie przyznany z wyróżnieniem przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 2014-2017 orazBezpieczna szkoła 2012 (zobacz zakładka certyfikaty). W placówce dokonywana jest analiza aktualnej sytuacji szkoły w zakresie jej mocnych i słabych stron w sferze bezpieczeństwa.

Dwa razy w roku (systematycznie od 5 lat) w placówce prowadzone są badania ankietowe na temat stanu bezpieczeństwa w opinii uczniów. Potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów. Blisko 96 % uczniów zawsze czuje się bezpiecznie, 3% tylko czasami, a tylko 1 % nigdy. Oczekiwania i potrzeby rodziców związane z niwelowaniem zjawiska agresji i przemocy znane są nauczycielom, a podejmowane inicjatywy pozwalają rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Atutem placówki jest własny program Bezpieczna szkoła oraz liczne akcje, kampanie, projekty zarówno wewnętrzne, jak i o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Przedsięwzięcia realizowane w SP 2 dostosowane są do indywidualnych i zbiorowych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.


PRZERWA PEŁNA ATRAKCJI – SPOSÓB NA BEZPIECZNĄ PRZERWĘ

Badania przeprowadzone w SP 2 pokazały, że obszarami gdzie najczęściej dochodzi do przemocy są toalety i zaułki szkolnych korytarzy w czasie przerw. Dlatego też w szkole już po raz szósty przeprowadzana jest akcja Przerwa pełna atrakcji. Nauczyciele w celu zagospodarowania wolnego czasu uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych prowadzą ciekawe zajęcia. Akcja z roku na rok się rozrasta. W pierwszym roku udział w niej wzięło 9 nauczycieli, w kolejnych wszyscy uczący w klasach IV – VIII oraz część nauczycieli nauczania zintegrowanego. Uczniowie mogą w atrakcyjny i co najważniejsze bezpieczny sposób spędzić swój wolny czas.  Większość z nauczycieli proponuje zajęcia związane ze swoją specjalnością zawodową, chociaż są wyjątki, które pozwalają ujawnić nieznane dotąd pasje, zainteresowania i umiejętności.

Oferta zajęć jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania uczniów, przygotowana i prezentowana w wyjątkowo atrakcyjnej formie.  Każdemu uczniowi pozwała znaleźć coś dla siebie. Chętni mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, spotkaniach z historią, gdzie np. można było poznać królową Jadwigę oraz sprawdzić swoją wiedzę w quzie historycznym. Wszyscy chcieli spróbować ciasteczek z przepisu królowej i oczywiście napić się, serwowanej przez urodziwe damy dworu wody ze źródła Jagiełły, które ponoć dawało niezwykłą moc udzielenia prawidłowych odpowiedzi na każde pytanie nauczyciela. Szkoda tylko, że na ten jeden dzień…

Ćwiczenia z emisji głosu, pokazy taneczne (np. rumba i samba), wspólne śpiewanie i zabawy ruchowe to zajęcia zaproponowane przez nauczycieli muzyki, języka polskiego, niemieckiego, angielskiego oraz religii.

Kto nawet w czasie przerwy chciałby intensywnie myśleć mógł skorzystać z gier i zabaw logicznych, zmierzyć się z zagadkami w języku angielskim, zajęć z wykorzystaniem komputera, czy wystartować w Omnibusie-konkursie wiedzy z różnych dziedzin.  Jedną z przerw odwiedzili niezwykli goście: królowa Bona, Jadwiga, Joanna Darc`, wiecznie kłócący się Zeus i Hera oraz sam Barack Obama. Były to osoby biorące udział w konkursie – Co to za postać historyczna? Przy aplauzie publiczności każdy z gości opowiadał o swoich sukcesach i planach na przyszłość.

Szkolna biblioteka zapraszała na wspólne, głośne czytanie ciekawych książek, a w sali gimnastycznej królował wciąż cieszący się ogromną popularnością aerobik. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się mini-golf. Nie tylko uzdolnieni plastycznie mogli brać udział w przygotowaniu ozdób świątecznych, barwieniu papieru, monotypii. Ciekawą warsztaty Świat emocji zaprezentowała pani pedagog.

W czasie przerwy szkolne korytarze SP 2 pustoszeją, a uczniowie pędzą na kolejne, atrakcyjne zajęcia.

Dodatkowo uczniowie biorą udział w konkursach, quizach i innych atrakcjach organizowanych w szkole.

  • Quiz – Piłsudski, jakiego nie znacie  
  • Występ z okazji 11 listopada w Dziennym Domu Opieki Społecznej 
  • Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Rymowanki, zgadywanki nt. historii Polski”.
  • I Małe Miniatury Historyczno – Literackie 
  • KONKURS DLA KLAS IV i V – ZNAM REGULAMIN ZACHOWAŃ NA PRZERWACH SZKOLNYCH. Zajęcia w ramach PRZERWY PEŁNEJ ATRAKCJI 
  • 8 MARCA – SZKOLNY DZIEŃ KOBIET 

FOTOREPORTAŻ Z POWYŻSZYCH WYDARZEŃ

W kolejnych latach w SP2 będą kontynuowane działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Realizowany będzie, opracowany we wrześniu, program Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo. Zaplanowane zostały liczne akcje, prelekcje, warsztaty, które będą systematyczne realizowane w trakcie roku szkolnego. Ich celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz zagospodarowanie wolnego czasu. Dwa razy w roku zostanie przeprowadzona ankieta badająca stan bezpieczeństwa w placówce. Naszym celem jest m.in. uzyskanie kolejnego certyfikatu potwierdzającego wysoki poziom bezpieczństawa, który przyznawany jest przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a następnie jego utrzymanie.


DBAMY O  SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W ramach szkolnego programu Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo w październiku odbyło się spotkanie z pracownikiem Stowarzyszenia Aperiamus. Udział w nim wzięły klasy V b i VI b. W czasie prelekcji i części warsztatowej uczniowie dowiedzieli się jak unikać uzależnień i jakim niebezpieczeństwem są środki odurzające. Oby wszyscy skorzystali ze zdobytej wiedzy!


BEZPIECZNY INTERNET DLA KAŻDEGO

Z zasadami bezpiecznego poruszania się w sieci uczniowie są zapoznawani w czasie lekcji informatyki oraz godzin wychowawczych. Wiadomości zdobyte w czasie zajęć wykorzystują przy opracowaniu zasad bezpiecznego korzystania z Intrenetu. Jak widać nie mają z tym żadnego problemu.

 


Biblioteka szkolna i świetlica oraz wychowawcy klas przygotowali Dzień Życzliwości. Przeprowadzone zostały pogadanki i rozmowy na temat jak być życzliwym i jaką rolę w naszym życiu odgrywa bycie pogodnym. Uczniowie przygotowywali okolicznościowe znaczki i plakaty, którymi została udekorowana szkoła. Na lekcjach języka polskiego uczniowie opowiadali zabawne historie, które wydarzyły się w ich rodzinach. Było dużo śmiechu i zabawy. Życzymy pogody i radości na każdy kolejny dzień  roku!


FINAŁ SZKOLNEJ AKCJI – W KOLORACH TĘCZY PRZECIWKO AGRESJI

POMYSŁODAWCZYNIĄ AKCJI BYŁA BEATA BRYŚ, KTÓRA WSPÓLNIE Z OLGĄ SZPONAR I SU PRZYGOTOWAŁA TEN PEŁEN RADOŚCI I NIESPODZIANEK DZIEŃ. TYLU GOŚCI JESZCZE NIE WIDZIAŁA NASZA SZKOŁA.

pracowanie:
Szkolny Koordynator ds. Bezpieczeństwa
dr Beata Bryś