Samorząd Uczniowski – Wolontariat Szkolny

SZKOLNY WOLONTARIAT
http://www.hospicjum.wroc.pl/wolontariat/wolontariat-szkolny

Wolontariusz, to osoba, która chce bezinteresownie  działać na rzecz innych osób, instytucji, by w ten sposób zmieniać świat na lepsze.
W  naszej szkole, co roku znajduje się kilkadziesiąt takich osób, co bardzo nas cieszy.Nasz Szkolny Wolontariat współpracuje z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci .
Wszyscy, pragnący działać jako wolontariusze wypełniają kwestionariusze osobowe i karty zgłoszeń uczestnictwa w szkolnym wolontariacie, by stać się pełnoprawnymi wolontariuszami za pisemną zgodą rodziców. 

Nastepnie włącza się regularne działania poprzez:

  • kwesty we wrocławskich Centrach Handlowych podczas corocznej akcji Pola Nadziei ,
  • udział  w jednorazowych akcjach  pod patronatem Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci,
  • przygotowywanie  imprez charytatywnych na rzecz innych.

Chcemy pomagać profesjonalnie, dlatego szkolimy się poprzez udział w warsztatach i szkoleniach.
Przyłącz się do nas!

Informacji o szkolnych działaniach szukajcie  u opiekunki Szkolnego Wolontariatu p. Magdaleny Pietras.