Świetlica

Witamy serdecznie wszystkie dzieci w naszej świetlicy

Celem działalności  naszej świetlicy  jest zapewnienie Wam opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania prac domowych.

Chcemy, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał również rozwijaniu waszych zainteresowań  oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Uczęszczając  do świetlicy możecie  brać udziału w zajęciach:

·        integracyjnych
·        ruchowych
·        relaksacyjnych
·        plastycznych
·        czytelniczych „ Kwadrans z lekturą”
·        dydaktycznych (zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zagadki itp.)

REGULAMIN   KORZYSTANIA   ZE   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do godz. 17.00.
W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
Lubimy porządek i czystość.
Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
Chętnie pełnimy dyżury.
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

Jesteśmy kulturalni.
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom  i kolegom.
Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

Dbamy o piękny język polski.
Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają, było dobrze.