Projekt „Świątecznie, twórczo i kreatywnie na Trójkącie”

To cykl zajęć artystycznych o tematyce świątecznej dla ok. 40 dzieci będących w wieku 7-14 lat i zamieszkujących tzw. Trójkąt Bermudzki, czyli rejon zagrożony wykluczeniem.

Miejscem realizacji zajęć będzie siedziba Stowarzyszenia „DamDar” czyli Szkoła Podstawowa nr 2.

Odbiorcy to dzieci w wieku 7 – 14 lat, zamieszkujące rejon tzw. Trójkąta i uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu. Uczestnicy zajęć zostaną zrekrutowani na podstawie wypełnionego przez rodzica/prawnego opiekuna formularza zgłoszenia – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgodnie z zaistniałą potrzebą zostaną przeprowadzone 4 dwugodzinne warsztaty rękodzielnicze dla ok. 40 uczestników w wieku 7 – 14 lat.

Dzieci zostaną podzielone na grupy:
– gr. I, kl. I-IV,
– gr. II, kl. V-VIII,
– gr. III, kl. I-IV,
– gr. IV, kl. V-VIII.

Podczas tych zajęć dzieci będą miały możliwość zrobić coś z niczego, czyli z przedmiotów pozyskanych z recyklingu, odpowiednio połączonych z nowymi produktami i przyozdobionych zakupionymi artykułami, wykonają np. piękną choinkę, bombkę, lampion czy Mikołaja.

Harmonogram spotkań:

 • 14. 12. 2018, godz. 14. 30 – 16. 30 zajęcia artystyczne dla dzieci młodszych ( gr. I ), w SP2 we Wrocławiu. Wprowadzenie na temat sztuki użytkowej, wykonanie przez uczestników pracy artystycznej pt: „Choinka – świąteczna dama pięknie udekorowana” i „Gałązkowe wariacje – to są nasze dekoracje”.
 • 14. 12. 2018, godz. 16. 30 – 18. 30 zajęcia artystyczne dla dzieci starszych (gr. II ), w SP2 we Wrocławiu. Wprowadzenie na temat sztuki użytkowej, wykonanie przez uczestników pracy artystycznej pt: „Bombka – zimowy świat w kuli zamknięty” i „Świeczka na świeczniku, może mieć ozdób bez liku”
 • 17. 12. 2018 godz. 12. 30 – 14. 30  zajęcia artystyczne dla dzieci młodszych (gr. III ), w SP2 we Wrocławiu. Wprowadzenie na temat sztuki użytkowej, wykonanie przez uczestników pracy artystycznej pt: „Zimą z zimnej porcelany anielski świat wyczarowany” i „Ozdobne pojemniki na świąteczne pierniki”
 • 17. 12. 2018 godz. 14. 30 – 16. 30 zajęcia artystyczne dla dzieci starszych (gr. IV ), w SP2 we Wrocławiu. Wprowadzenie na temat sztuki użytkowej, wykonanie przez uczestników pracy artystycznej pt: „Świąteczne lampiony” i „Skarpetkowy Mikołaj”

  Zadanie finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.

  www. wroclaw.pl

  Realizacja zadania publicznego dla NGO zgodnie z art. 19a ust.5 ustawy z dn.24. 04. 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm)