Stowarzyszenie DamDar – O nas

  Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu.

  Podejmując różnorodne działania i akcje, pragniemy wspomagać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
oraz rozwijać ich zainteresowania i wyrównywać szanse edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością na stronie https://organizer.info.pl/