Samorząd Uczniowski – Misja i wizja

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski w naszej szkole to szczególne miejsce w naszej, uczniowskiej aktywności. Dzięki zaangażowaniu wielu osób działamy prężnie i organizujemy wiele ciekawych akcji .

Czym zajmuje się Zarząd?

Jako Zarząd Samorządu Uczniowskiego, już  na początku roku zapoznajemy się z propozycjami opiekuna SU i opracowujemy plan pracy na dwa szkolne semestry. Następnie do nas należy czuwanie nad działaniami uczniowskimi oraz zaangażowanie się w różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia. Często sami jesteśmy ich inicjatorami. Wszystkie mają na celu integrację uczniów w szkole. Z wszystkimi uczniami kontaktujemy się  za pośrednictwem przewodniczących klas, którym zostają przekazywane informacje.

Mamy również obowiązek reprezentowania całej szkolnej społeczności przed: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.

Przemawiać w jej imieniu, występować z wnioskami i pytaniami. Pilnujemy przestrzegania Regulaminu Samorządu i Statutu Szkoły oraz nadzorujemy punktację w konkursie, który sami organizujemy-Liga Klas.

Sami określamy na co wydajemy nasze fundusze, najczęściej jednak pieniądze przekazywane są na nagrodę główną dla klasy, która uzyskała najwięcej punktów-I miejsce w Lidze Klas.
Na koniec roku szkolnego w ręce Dyrekcji oddawane jest sprawozdanie z całego roku i rozliczenie finansowe.