Kadra pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela przedmiot wychowawstwo
Anna Barszczewska-Sobczyk edukacja wczesnoszkolna 1A
Ewelina Kozłowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika 2A
Urszula Postolak edukacja wczesnoszkolna 2B
Dorota Hnatiuk edukacja wczesnoszkolna 3A
Barbara Mleczko edukacja wczesnoszkolna, zkk 3B
Magdalena Pietras matematyka, muzyka 4A
Bartosz Przybylski język polski 4B
Olga Szponar język angielski 4-6OP
Edyta Janeczek geografia, biologia 5A
Beata Dyczka nauczyciel wspomagający 5B
Małgorzata Halsa język polski 5C
Beata Bryś historia, wos 6A
Joanna Sewiło wychowanie fizyczne, przyroda, nauczyciel wspomagający 6B
Marta Serafin-Głośna język angielski 7A
Paulina Łotoczko język polski, język angielski 7B
Małgorzata Skomorowska matematyka 7OP
Andrzej Mulka wychowanie fizyczne, matematyka 8A
Anna Florczak wychowanie fizyczne, edb 8B
Magdalena Pluta język niemiecki 8OP
Irena Gulcz wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający  
Ewa Pabin religia  
ks. Adrian Gałuszka religia  
Arkadiusz Grzesiek etyka  
Joanna Zaremba matematyka  
Urszula Okoń fizyka  
Anna Hoffman chemia, doradztwo zawodowe  
Maciej Majorowski informatyka  
Karolina Zawadzka  psycholog szkolny  
Ewa Norkowska logopedia  
Krystyna Rutkowska gimnastyka korekcyjna  
Renata Stańczak biblioteka  
Beata Socha kierownik świetlicy  
Ewa Błauciak wychowawca świetlicy  
Iwona Węcławek wychowawca świetlicy  
Małgorzata Suchta wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający  
Małgorzata Czernek wychowawca świetlicy  
Daria Czernek wychowawca świetlicy  
Renata Stańczak bibliotekarz  
Aleksander Tomczak wychowawca świetlicy