Zajęcia pozalekcyjne – cool school 2018/2019

W tym roku szkolnym uczniowie z SP2 mogą korzystać z 6 różnych zajęć.
Po zakończeniu rekrutacji utworzyliśmy:

  • 3 grupy „Taniec nowoczesny”
  • 2 grupy „Choreografia z pomponami”
  • 2 grupy „Zajęcia plastyczne”
  • 2 grupy „Zajęcia artystyczne”
  • 3 grupy ” Multimedialny język angielski”

Grupy są mało liczne, podzielone na kategorie wiekowe, a proponowane metody i formy pracy dostosowane do możliwości dzieci.