Dla Rodzica

Konsultacje i zebrania z Rodzicami

Semestr I

17 IX – zebrania z rodzicami uczniów:   klas 1-8     16:30-17:30

29 X – Konsultacje godz, 17:00-18:00

17XII – Konsultacje godz. 16:30-18:00, informacje o zagrożeniach

21 I – powiadomienie rodziców o ocenach; zebrania z rodzicami uczniów: klas 1-8 16:30-17:30

Semestr II

25 III – Konsultacje godz.17:00-18:00

13 V – Konsultacje godz.16:30-18:00, informacje o zagrożeniach

10 VI – powiadomienie rodziców o ocenach, zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8,  16:30-17.30