Samorząd Uczniowski – Dyskoteki szkolne

HARMONOGRAM DYSKOTEK SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

TERMIN

PLAKATY

OPIEKUNOWIE

1 30 listopada 2017 4a,4b,4c Anna Florczak, Małgorzata Halska, Małgorzata Skomorowska
2 4 stycznia 2018 5a,5b Beata Bryś, Joanna Sewiło, Michał Skwierczyński
3 26 kwietnia 2018 6a,6b Irena Gulcz, Paulina Łotoczko, Małgorzata Wojciechowicz
4 14 czerwca 2018 7a,7b Magdalena Pluta, Andrzej Mulka, Karolina Belka

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Paulina Łotoczko