Samorząd Uczniowski – Akcje

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy akcję zbierania plastikowych nakrętek.
Nakrętki gromadzimy w klasach, a po uzbieraniu pełnego kartonu przekazujemy koordynatorce akcji p. Magdalenie Pietras