Organizacja Roku Szkolnego – semestr II

II SEMESTR 29 I 2019 – 22 VI 2018

11 II – rozpoczęcie drugiego semestru

13 III – rada plenarna godz. 14:30

25 III – konsultacje godz. 17:00 – 18:00

18 – 23 IV – wiosenna przerwa świąteczna

01 V – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02 V – zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

03 V – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 V – wystawienie ocen prognozujących

13 V – konsultacje  godz. 16:30 – 18:00, informacje o zagrożeniach

07 VI – wystawienie ocen rocznych

10 VI – zebrania z rodzicami klas 1-8 16:30 – 17:30, powiadomienie rodziców o ocenach

13 VI – rada klasyfikacyjna godz. 14:30

20 VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 VI – zakończenie roku szkolnego – apel klas 1-3 godz. 8:00; apel klas 4-8 godz. 9:00

24 VI – rada plenarna godz. 9:00