Organizacja Roku Szkolnego – semestr I

I SEMESTR 03 IX 2018 – 25 I 2019

03 IX 2018 – rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

13 IX – rada pedagogiczna – zatwierdzenie planów i programów na rok szkolny 2018/2019

17 IX – zebrania z rodzicami uczniów klas 1-8, 16:30 – 17:30

12 X – pasowanie na ucznia klasy pierwszej – godz. 9:00

29 X – konsultacje godz. 17:00 – 18:00

01 XI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02 XI – zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej

14 XII – wystawienie ocen prognozujących

17 XII – konsultacje godz. 16:30 – 18:00, informacje o zagrożeniach

21 XII – spotkanie opłatkowe, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 8:00 – 10:30

23 – 31 XII – zimowa przerwa świąteczna

01 I – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18 I – wystawienie ocen semestralnych

21 I – zebrania z rodzicami klas 1-8 godz. 16:30 – 17:30

24 I – rada klasyfikacyjna, godz. 14:30

25 I – zakończenie semestru, apel klas 4-8 – Samorząd Uczniowski

28 I – 10 II – ferie zimowe