Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. Program opiera się na 3 filarach:
1. Chcemy usłyszeć, poznać i zrozumieć MŁODE GŁOWY
2. Chcemy uświadamiać i zachęcać do sięgania po pomoc
3. Chcemy uświadamiać, czym jest pierwsza pomoc psychologiczna

Cele programu:

  • przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o towarzyszą umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
  • budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
  • normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
  • zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
  • profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
  • edukacja i działania profilaktyczne.

Koordynatorkami programu w naszej szkole są p. Iwona Idziok, p. Małgorzata Suchta, p. Karolina Zawadzka