Dzień otwarty

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu zaprasza wszystkich kandydatów do klasy pierwszej wraz z Rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się w budynku Szkoły przy ulicy Komuny Paryskiej 36-38 2 marca w godzinach 16.30-18.00.

 

 

PARTER

(lewa strona)

Sekretariat 2 Zapisy do klasy I

Gabinet 7 pedagog i psycholog szkolny

Informacje dotyczące form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole.

Gabinet 5 chemiczny / fizyczny

Prezentacja gabinetu. Wystawa minerałów oraz modeli chemicznych.


Gabinet 4 przyrodniczy / geograficzny

Wystawa minerałów oraz prezentacja prac uczniów z biologii i geografii.
Turniej on-line „Mistrz mapy Europy”.

Sala gimnastyczna 3

Prezentacja sali. Zabawy sportowe – tor przeszkód.

(prawa strona)

Sala zabaw 11

Zabawy z wykorzystaniem przyrządów do gimnastyki korekcyjnej.

PIERWSZE PIĘTRO

(lewa strona)

Gabinet 15 historyczny

Prezentacja sali.

Pokaz rekwizytów historycznych, wystawa prac.

– Spotkanie z postaciami historycznymi i mitologicznymi: Królowa Jadwiga, Zeus i Atena

– Makiety z różnych stron świata

– Zdjęcie z paziem

– Zabawy z tablicą multimedialną.

Gabinet 16 matematyczny

Prezentacja prac uczniów. Gry logiczne i matematyczne.

Gabinet 17 językowy

Prezentacja gabinetu. Interaktywne gry językowe.

Gabinet 18 matematyczny

Prezentacja gabinetu. Gry logiczne i matematyczne.

Gabinet 21 Biblioteka szkolna

Prezentacja biblioteki. Zajęcia plastyczne „Moje podróże”.

Gabinet 25 świetlica Prezentacja gabinetu. Kolorowanki wiosenne. Muzyka relaksacyjna.

Rozmowy z rodzicami.

Gabinet 26 świetlica Prezentacja gabinetu. Rozmowy z rodzicami przyszłych uczniów
na temat funkcjonowania i działalności świetlicy. Kolorowe kwiaty – zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem plasteliny.

(prawa strona)

Gabinet 23 polonistyczny

Prezentacja sali, gry planszowe. Zagadki językowe.

Gabinet 24 polonistyczny

Zadania multimedialne z j. polskiego

 

DRUGIE PIĘTRO

Gabinet 28 edukacja wczesnoszkolna

Prezentacja gabinetu. „Kolorowe Rączki” zajęcia plastyczne

Gabinet 31 edukacja wczesnoszkolna

­– Prezentacja gabinetu. Gry na tablicy multimedialnej. Malarstwo sztalugowe.

(prawa strona)

Gabinet 38 edukacja wczesnoszkolna

Prezentacja gabinetu. Wystawa prac plastycznych.