Przeciwdziałanie przemocy

Już od pierwszych dni listopada podejmowaliśmy działania w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Koordynatorkami Kampanii w naszej szkole były p. Karolina Zawadzka oraz p. Edyta Janeczek.
* W czwartek 03.11.22 r. obchodziliśmy dzień na pomarańczowo. Uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły w tym dniu ubrali się w pomarańczowe elementy garderoby na znak wsparcia Kampanii.
* W szkole został ogłoszony konkurs na plakat na temat: STOP PRZEMOCY. Plakaty stały się ozdobą naszego szkolnego korytarza.
Laureatki konkursu:
I miejsce Viktoryia K. 4a
II miejsce Natalia Z. 6a
III miejsce Hana A. 4a
* Gościliśmy funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu – wychowawcę oraz psychologa, którzy przeprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz odpowiedzieli na pytania uczniów odnośnie funkcjonowania zakładu karnego.
* Gościliśmy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przeprowadzili warsztaty mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i relacjach rówieśniczych.
* Funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław – Rakowiec przeprowadzili pogadanki w klasach 8 dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.
* Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia, opowiadali dzieciom o zagrożeniach wynikających z cyberprzemocy.
* Na indywidualnych zajęciach socjoterapeutycznych oraz w świetlicy szkolnej również poruszamy tematy dotyczące przemocy.
* Psycholog szkolna przeprowadziła warsztaty na temat przemocy rówieśniczej.
* Szkołę ozdobiliśmy pomarańczowymi balonami, plakatami proponującymi Kampanię 19 dni oraz szkolny konkurs.
* Na tym nie koniec! Działania, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy będą kontynuowane po oficjalnym zakończeniu Kampanii.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!