Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wkrótce odbędą się wybory do nowej rady Samorządu Uczniowskiego. Prosimy, aby każda klaa 4-8 wytypowała maksymalnie trzech kandydatów. 

 

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci do Samorządu Uczniowskiego:

 

  • zachowanie co najmniej dobre
  • duża kultura osobista
  • – zapał i chęć do pracy
  • umiejętność współpracy w grupie
  • zaangażowanie w życie szkoły
  • dyspozycyjność
  • wrażliwość społeczna
  • chęć występowania na scenie.

Mile widziane uzdolnienia aktorskie, wokalne i odwaga sceniczna. 

Kandydatów wybieramy wspólnie z wychowawcą na forum klasy. 

 

Plakaty wyborcze (zaakceptowane przez wychowawcę) prosimy dostarczyć do Marty Chajęckiej i Roksany Jury do 20 września. 

Samorząd Uczniowski