Wyniki egzaminów

Informujemy, że od 29 czerwca od godziny 8.00 w sekretariacie szkoły będą dostępne  loginy i hasła do platformy, na której uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty.