WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Klasa 7b, we współpracy z biblioteką szkolną, realizuje program edukacyjny „Wychowanie przez Czytanie”. W ramach akcji uczniowie uczestniczą w cyklu lekcji opartych na opowiadaniach dla młodzieży z tomu „Gorzka czekolada” poświęconych wartościom. Przygotowują także prezentację konkursową inspirowaną jednym z tekstów.