Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce

Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do realizacji zadania publicznego pn. „Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce” dofinansowanego w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

W ramach powyższego projektu stypendium motywacyjne otrzymał/ jeden uczeń pochodzenia romskiego uczęszczających do naszej placówki. 

 

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację celową budżetu państwa na realizację w 2021 r. zadania pn. „Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce” w ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Celem projektu jest motywowanie uczniów pochodzenia romskiego do osiągania lepszych wyników w nauce i systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych jak również zachęcenie do kontynuacji edukacji przez uczniów narodowości romskiej kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów pochodzenia romskiego posiadających obywatelstwo polskie i uczących się we wrocławskich szkołach podstawowych (z wyłączeniem klas I-III) oraz w szkołach ponadpodstawowych dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 45 000 zł

Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 38 250 zł

Wkład Miasta: 6 750 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2021

Termin zakończenia realizacji projektu: 31-12-2021