Lekturki spod chmurki

Nasza szkołą uczestniczy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”.

Projekt jest podzielony na 3 moduły. W każdym z nich będzie omawiana lektura wybrana przez wychowawcę wspólnie z uczniami.
Celem projektu jest rozwijanie u dzieci aktywności czytelniczej i ciekawości literackiej, zachęcenie rodziców do czytania dzieciom, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania.